Disclaimer

Scavolini kui käeoleva kodulehe omanik ja administraator annab teada, et ei vastuta kodulehel avaldatud informatsiooni ning muu sisu eest, kuna ei ole avaldatud informatsiooni autoriks ja objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik vastavat sisu kontrollida ja muuta. Vastava informatsiooni kui ka muu sisu eest vastutab kodulehe kasutaja Artskill OÜ.